Traductor

dimarts, 26 de novembre de 2013

Lectura del manifest contra la violència de gènere


Com cada any, ahir, en motiu del Dia internacional contra la violència de gènere, es va celebrar a la sala de plens de l'ajuntament, la lectura del manifest per a l'eliminació de la violència envers les dones.

Manifest institucional. 25 de novembre de 2013 
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 


Avui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, les 
administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més rotund a aquesta 
violència malauradament encara present a les nostres societats; una violència que ens 
obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les voluntats per prevenir-la i 
eradicar-la. 

La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: violència 
física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica. Es pot 
manifestar en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral, en l’assetjament 
sexual i per raó de sexe, o en l`àmbit social amb el tràfic de dones i nenes, amb la mutilació 
genital femenina, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats o amb 
la violència contra els drets sexuals i reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que 
lesionin la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. 

Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un denominador 
comú: la violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures socials. Per 
això, les intervencions adreçades a abordar la violència masclista no poden obviar el 
sistema que la sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de desigualtat entre dones i 
homes que, en molts aspectes, es resisteix a desaparèixer. 

Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte que les 
causes que les generen són multifactorials i, per tant, requereixen d’un treball coordinat i 
transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i instàncies 
competents. Fa anys que treballem conjuntament des de la voluntat política del Govern de la 
Generalitat, dels ajuntaments i les diputacions, però també des de la tenacitat i la fermesa 
de la societat civil organitzada, de les entitats i associacions de dones, i de totes aquelles 
persones que individualment treballen de forma incansable per assolir aquesta fita.  

És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència masclista 
amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint molt especialment 
en la població jove, concretament en les relacions de parella, per tal d’evitar relacions 
desiguals. 

És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra les 
dones sigui impensable, i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat. 

D’aquí la importància d’intervenir en els grups de població més jove. La prevenció de la 
violència passa per la construcció de nous models de relació entre els sexes, basats en 
l’equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència, i potenciant la paraula, el diàleg i 
l’escolta. Aquest treball s’ha de situar en espais de confiança i en contextos que afavoreixin 
l’autonomia personal i l’ètica de la cura. Actualment, es una realitat constatable que en 
l’àmbit educatiu, tant en el de l’educació formal com en el de l’educació no formal, existeix 
una bona oferta de recursos, materials i experiències per abordar la prevenció de la 
violència masclista. 

L’objectiu és, doncs, acompanyar, recolzar i capacitar les persones joves i donar-los els 
elements de reflexió i les pautes necessàries perquè actuïn amb el convenciment que la 
violència masclista és rebutjable i inadmissible i que els afectes entre dones i homes s’han 
de comunicar i compartir amb dignitat, respecte i llibertat. 

Aquest és el repte que tenim al davant i aquest és el nostre compromís. I per això, seguirem 
treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes d’avui, i també les 
generacions futures, puguin viure en un món lliure de violència.